JASM 系列伺服电机是杰美康研制的高转速、高精度的伺服电机,以适应现代化自动控制的要求;本系 列的伺服电机可使控制速度,位置精度非常的准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。本 系列的伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有电气 及机械时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度 输出,并且可以实时反馈信号到伺服驱动器进行调节,实现高精度控制。

23bit光编系列

  • 功率:0.1-3KW可选。
    短时间300%过载能力。
    低噪音、低发热、高精度、高转速等。
    法兰尺寸(mm):40、60、80、110、130。


无抱闸高压交流伺服电机

产品型号 电机长度
(mm)
输入电压
(V)
额定电流
(A)
额定功率
(W)
额定转速
(rpm)
额定转矩
(N.m)
转子惯量
(kg.m²)
编码器类型
40JASM501230K-M23BQ 74.8 220 1.0 100 3000 0.32 0.06x10 M23bit
60JASM502230K-M23B-T 115 220 1.1 200 3000 0.64 0.41x10 M23bit
60JASM504230K-M23B-T 142.6 220 2.8 400 3000 1.27 0.55x10 M23bit
80JASM507230K-M23B-T 144.5 220 4.2 750 3000 2.39 0.93x10 M23bit
80JASM510230K-M23B-T 162.5 220 5.15 1000 3000 3.18 1.21x10 M23bit
110JASM513230K-M23B-T 153 220 6.5 1300 3000 4.2 7.90x10 M23bit
110JASM516220K-M23B-T 184 220 8.0 1600 3000 7.5 12.4x10 M23bit
130JASM515215K-M23B-T 173.4 220 10.0 1500 1500 9.6 26.4x10 M23bit
130JASM515220K-M23B-T 159 220 9.0 1500 2000 7.5 18.7x10 M23bit
130JASM520230K-M23B-T 154 220 11.5 2000 3000 6.4 16.0x10 M23bit
130JASM530220K-M23B-T 224 220 17.0 3000 2000 14.8 40.7x10 M23bit

带抱闸高压交流伺服电机

产品型号 电机长度
(mm)
输入电压
(V)
额定电流
(A)
额定功率
(W)
额定转速
(rpm)
额定转矩
(N.m)
转子惯量
(kg.m²)
编码器类型
40JASM501230K-M23BQ-SC 106.4 220 1.0 100 3000 0.32 0.06x10 M23bit
60JASM502230K-M23B-T-SC 155 220 1.1 200 3000 0.64 0.41x10 M23bit
60JASM504230K-M23B-T-SC 184 220 2.8 400 3000 1.27 0.55x10 M23bit
80JASM507230K-M23B-T-SC 202.5 220 4.2 750 3000 2.39 0.93x10 M23bit
80JASM510230K-M23B-T-SC 206.5 220 5.15 1000 3000 3.18 1.21x10 M23bit
110JASM513230K-M23B-T-SC 189 220 6.5 1300 3000 4.2 7.90x10 M23bit
110JASM516220K-M23B-T-SC 218 220 8.0 1600 3000 7.5 12.4x10 M23bit
130JASM515215K-M23B-T-SC 200 220 10.0 1500 1500 9.6 26.4x10 M23bit
130JASM515220K-M23B-T-SC 186 220 9.0 1500 2000 7.5 18.5x10 M23bit
130JASM520230K-M23B-T-SC 178 220 11.5 2000 3000 6.4 16.0x10 M23bit
130JASM530220K-M23B-T-SC 251 220 16.0 3000 2000 14.6 40.7x10 M23bit